Tällä sivulla esitellään kuntoutusmenetelmiä, joiden tavoitteena on tarjota yksityiskohtainen kuntoutusohjelma tai (ainakin) kuntouttava toimintamalli/ote lapsen arjessa ja kotona toteutettavaksi. Oleellista on vanhemmille ja muille lapsen läheisille annettava ohjaus ja selkeät ohjeet kuntoutuksen toteuttamisesta.

Sisällysluettelo

Yhteenveto (taulukko)

Suomessa
 • PoKe
 • Ralle-kuntoutuskurssit

Ulkomailla
 • ABR-therapy - Advanced Biomechanical Rehabilitation
 • Brainwave
 • Move & Walk (Petö)
 • Petö / Conductive education
 • TST - The Scotson Technique

Yhteenveto (koti)kuntoutuksista


Menetelmä
Keskus
Kehittäjä
Kenelle
Perusajatus
Omaisten perehdyttäminen
Toteuttaminen
Muuta erityistä
ABRBrainwavePetö / Conductive education
International Pető Institute, Unkari

motor disabled children between 2 and 17 years of age who are diagnosed to have athetosis, spastic diplegia, infantile spastic hemiplegia, spastic tetraparesis or cerebellar ataxia as a consequence of damage to the central nervous system
Petö /Conductive education
Move & Walk, Ruotsi
Activities are based on the Hungarian conductive education referred to as the Petö method. This has been adapted to Swedish health care through further development by our founder Eszter Horváth Tóthné.
Congenital functional disability CP – Cerebral Palsy of the following types:
 • Spastic Diplegia
 • Spastic Tetraplegia
 • Spastic Hemiplegia
 • Ataxia
 • Athethosis/Dystonic
Neurological functional disabilities:
 • Stroke
 • Traffic accidents
 • MS
 • Parkinson’s

We have established Move & Walk Assistants to help our trainees to have more opportunities to have conductive education in their homes.
There are courses for assistants and conductors can follow you home.
Training takes place in the Move & Walk Centre over 4-week periods with 17-18 training days and you will be placed in a group that trains 2-4 hours per day. We can also offer training for two weeks, follow-up weeks and consultations.
We have special collaboration agreements with many county councils (in Sweden) and, in such cases, there are agreed prices and agreements that apply.
PoKe
Mahdollisuus lapselle ry, Suomi


Ralle-kuntoutuskurssit
Auron Lahden Fysteam, Suomi
Moni- ja vaikeavammaiset lapset, myös kehitysvammaiset.
Kurssi on osallistujille maksutonta, Kelakorvaus.
TST

Kotikuntoutusmenetelmiä, vastaanotot Suomessa
PoKeRalle-kuntoutuskurssit

Kotikuntoutusmenetelmiä, vastaanotot ulkomaillaABR therapy - Advanced Biomechanical Rehabilitation
TST - The Scotson Technique


Kohderyhmä: CP-vamma, mikrokefalia, kehitysviivästymä, aivohalvaus, Downin, Westin, Rettin sekä muut neurologiset syndromat, epilepsia, autismi, oppimisvaikeudet, dysleksia, dyspraksia, käytösongelmat, selkäydinvammat, ylivilkkaus.

Perusajatus: TST mahdollistaa aivojen vahingoittumattomien osien kehittymisen verenkiertoa ja hengitystä parantamalla. TST kotikuntoutusmenetelmä perustuu tutkimukseen, jonka mukaan aivovaurion (hapenpuute tai trauma tai epänormaalisti kehittyneet aivot) seurauksena hengityselimistö heikentyy aina, koska esim. hapenpuutteen aikana verenkierto ohjautuu voimakkaammin aivoille ja hengityselimistö jää vähemmälle. Jos vielä lisäksi joudutaan käyttämään hengityskonetta, heikentää se hengityselimistöä entisestään. Aivovaurion jälkeen aivoille taas pitäisi saada paljon happea, jotta neurologiset rakenteet voisivat korjaantua. Koska hengityselimistö on heikentynyt, aivot eivät kuitenkaan saa korjaukseen tarvitsemaansa happimäärää eikä kuntoutuksella näin ollen voi koskaan saada maksimaalista tai pysyvää tulosta aikaan. Aina kasvupyrähdysten aikaan lapsen liikkuminen käy entistä hankalammaksi ja otetaan askel taaksepäin kuntoutuksessa. Tämä johtuu siitä, että kasvun myötä elimistöllä on yhä suureneva hapentarve, jota heikentyneiden hengityslihasten vuoksi ei voida täyttää. Keuhkojen ja pallean tehokas toiminta on pohjana kaikelle kehitykselle ja ilman niitä on kuin rakentaisi taloa huonoille perustuksille. Jos perustukset eivät ole kunnossa, talo romahtaa ja samoin käy ajan mittaan liikuntavammaisen saavutetuille taidoille. Motorinen kehitys tapahtuu sisältä ulos ja keskeltä raajoja kohti. Raajat eivät voi koskaan toimia kunnolla, jos ne lähtökohtaisesti ponnistavat huonolta alustalta. Kun pallea ja keuhkot saadaan toimimaan kunnolla ne muokkaavat myös keskivartalon luista rakennetta niin voimakkaasti, että jopa subluksoituneet lonkat voivat mennä takaisin paikalleen ilman leikkausta, koska ”alusta” on saatu kuntoon ja lonkilla on siten yleensä mahdollisuus pysyä paikallaan.

Kuntoutuksen toteuttaminen käytännössä: Hoitotekniikka kopioi niitä vaikutuksia, joita hengityselimistön paineet saavat aikaan vartalossa. Hoidettavan henkilön maatessa hoitoalustalla keuhkojen ja pallean aluetta käsitellään sekä vatsa-, että selkäpuolelta hyvin kevyin rytmisin painalluksin. Hoito on keveytensä takia hyvin rentouttavaa ja voidaankin tehdä vaikka hoidettavan nukkuessa (esim. pienet tai ylivilkkaat lapset, jotka eivät muutoin pysy paikallaan). Painalluksilla stimuloidaan hiussuoniston verenkiertoa ja saadaan näin keuhkot ja pallea toimimaan tehokkaammin. Myöhemmässä vaiheessa myös raajoja käsitellään ja kaikki eri pumppausliikkeet/asennot imitoivat lapsen normaalin kehityksen vaiheita. Jokainen kehitysvaihe valmistaa kroppaa seuraavaan vaiheeseen eli kehitysvaiheita ei voi ohittaa. Esimerkiksi konttaamaan tai seisomaan kykenemättömän lapsen ”pakottaminen” seisomaan seisomatelineessä on elimistölle hyvin kuormittavaa ja johtaa mm. elimistön happamoitumiseen, minkä seurauksena elimistö pyrkii neutraloimaan itseään ja tekee sen ”vetämällä” kalkkia luista. Motorinen kehitys tapahtuu aina liikkeen kautta. Mitä nuorempana hoito aloitetaan, sitä nopeammin ja helpommin saadaan tuloksia, mutta varsinaista ikärajaa hoidon aloittamiselle ei ole. Hyviä tuloksia voidaan saavuttaa myös nuorilla aikuisilla. Kehitys on silloin hitaampaa, koska yleensä siinä iässä virheasentoja on jo paljon. Syntyneet virheasennot on ensin "purettava" (väärä pinnallisten lihasten käyttö liikkumisen apuna). Vasta sen jälkeen syvillä lihaksilla on mahdollisuus toimia kunnolla.

Yhteystiedot: Keskus sijaitsee East Grinsteadissa, West Sussexissa, Englannissa. http://www.scotsontechnique.com/

Kokemuksia: